Publikatsioonid

Seoses VIKO keskkonnaga on kaitstud järgmised bakalaureuse- ja diplomitööd:

Põldoja, H. (2001). Lihtne veebipõhine õppekeskkond: prototüübi väljatöötamine ja evalvatsioon (Diplomitöö, Tallinna Pedagoogikaülikool). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/ 2001/Hans_Poldoja/Hans_Poldoja_Diplomi_Too.pdf

Alev, M. (2006). Kogukonnapõhised tarkvaraarenduse meetodid virtuaalse õpikeskkonna VIKO näitel (Bakalaureusetöö, Tallinna Ülikool).

Ilves, A. (2010). Veeb 2.0 lahenduste integreerimine õpikeskkonnaga VIKO (Bakalaureusetöö, Tallinna Ülikool). Loetud aadressil http://www.cs.tlu.ee/instituut/opilaste_tood/bakalaureuse_ja_diplomitood/ 2010_kevad/argo_ilves_bakalaureusetoo.pdf

Seoses õpikeskkonnaga VIKO on avaldatud järgmised artiklid:

Põldoja, H., & Laanpere, M. (2002). Veebipõhiste kursuste autorsüsteemidest. A&A, 1, 43–49. Loetud aadressil http://deepzone0.ttu.ee/aa/modules.php?name=News&file=article&sid=195