Projektist

VIKO on Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuses välja töötatud lihtne veebipõhine õpikeskkond, mille loomisel on silmas peetud Eesti üldhariduskoolide vajadusi.

Õpikeskkond võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjalid, õppetööd puudutav info ja ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol.

Õpikeskkonna VIKO valmistamist aastatel 2001-2003 ning edasiarendust aastatel 2006-2007 toetas Tiigrihüppe Sihtasutus.

VIKO sisaldab järgmiseid mooduleid:

  • Kursuse info
  • Õpilased
  • Tunnid
  • Hinded
  • Materjalid
  • Foorum