Tallinna Ülikool lõpetab VIKO arenduse ja kasutajatoe

Tallinna Ülikool on otsustanud lõpetada VIKO keskkonna edasiarendamise. Praegune VIKO tarkvara kood pärineb suures osas aastatest 2006-2007, ning uute funktsionaalsuste lisamine nii vanale koodile ei ole enam mõistlik. VIKO suuremaks uuendamiseks puuduvad meil ressursid.

EENet lõpetab VIKO pakkumise aadressil http://viko.edu.ee 01.09.2016. Teenust kasutavatele koolidele on saadetud järgmine kiri:

Teie kooli jaoks on avatud VIKO instants http://viko.edu.ee keskkonnas.

1.9.2016 lõpetab http://viko.edu.ee oma töö.

VIKO tarkvara pärineb 2006.-2007. aastast ja sellele ei tule enam sisulisi ega turvaparandusi. Seetõttu saab VIKOt kasutada veel käesoleva õppeaasta lõpuni. Teenuse lõppemisega lõpeb ka VIKO kasutamiseks sõlmitud lepingulisa.

Palume Teil anda kooli õpetajatele, kes on materjale VIKOsse lisanud, edasi palve hoolitseda, et vajalikud materjalid oleksid kindlasti mujal säilitatud. Õpetajate paroole saab vajadusel muuta koolipoolne VIKO administraator.

Kui tekib tõrkeid VIKOle ligipääsuga või kui vajadus VIKO instantsi järele lõpeb varem, palun andke sellest märku aadressile eenet@eenet.ee

Kõigil koolidel on edaspidi võimalik kasutada teisi HITSA pakutavaid võimalusi: Moodle õpikeskkonda aadressil https://moodle.hitsa.ee ja laadida õppematerjale Koolielu portaali http://koolielu.ee.

Täname pikaaegse usalduse eest!

Lisaks EENeti serverile kasutavad mõned õppeasutused VIKO’t oma kooli serveril. VIKO lähtekood on endiselt vabalt kättesaadav ning soovi korral võivad need õppeasutused järgmisel õppeaastal VIKO’t senisel kujul edasi kasutada. Tallinna Ülikoolil pole kavas anda välja uusi turvaparandusi VIKO’le ning me ei saa pakkuda tehniliste probleemide korral kasutajatuge.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.