VIKO alamdomeeni seadistamine Apache veebiserveris – Directory seaded

Hiljuti saime tagasisidet kasutajalt, kes soovis VIKO kasutusele võtta oma serveris. Kuna VIKO vajab tööks alamdomeeni, siis lõi kasutaja ka alamdomeeni, kuid põrkus siis probleemiga, mis ei lubanud tal edasi liikuda VIKO installeerimise järel avanenud lehelt.

Probleem oli vigases kirjes Apache HOST seadete all.

Korrektne seadistus näeks välja umbes selline:
<Directory “/usr/local/www/viko/”>
Options All
AllowOverride All
Order Deny,Allow
Allow from all
</Directory>

Kui kõige esimene säte Options jätta “none” määratlusega, siis ei lubata apache serveril – .htaccess faili poole pöörduda, mis omakorda takistab soovitud lehe avamist VIKO kataloogis.

VIKO installeerimisel soovitame serveri seadistamisel kasutada serveri administraatori abi. Probleemide korral võtke ühendust serveri administroriga või VIKO arendajatega.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.