Tiigrihüppe Sihtasutus toetab VIKO edasiarendust

Tiigrihüppe Sihtasutus toetab õpikeskkonna VIKO edasiarendust. VIKO esialgne versioon loodi aastatel 2001-2003 Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuses. Pärast seda on VIKO arendus jätkunud mitmete vabatahtlike programmeerijate koostöö raames.

Hetkel kasutab VIKO õpikeskkonda ligi 50 kooli üle Eesti. VIKO on avatud lähtekoodiga tarkvara, mille koolid saavad paigaldada oma veebiserverile. Õppeasutustele, kel puudub võimalus õpikeskkonda oma veebiserverile paigaldada, pakutakse VIKO’t tasuta keskserveril.

VIKO võimaldab õpetajatel muuta oma õppematerjalid, õppetood puudutav info ja ajakava õpilastele veebis kättesaadavaks, samuti pakub keskkond suhtlemisvõimalusi foorumite näol.

2006. aasta septembriks on kavas luua õpikeskkonna järgmine versioon, mille kõige olulisemaks uuenduseks on võimalus esitada koduseid töid õpetajale VIKO keskkonna kaudu. Samuti on võetud plaani VIKO venekeelse versiooni loomine.

Täpsem ülevaade arenduskavadest on arendajate wikis.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.