Tallinna Ülikool lõpetab VIKO arenduse ja kasutajatoe

Tallinna Ülikool on otsustanud lõpetada VIKO keskkonna edasiarendamise. Praegune VIKO tarkvara kood pärineb suures osas aastatest 2006-2007, ning uute funktsionaalsuste lisamine nii vanale koodile ei ole enam mõistlik. VIKO suuremaks uuendamiseks puuduvad meil ressursid.

EENet lõpetab VIKO pakkumise aadressil http://viko.edu.ee 01.09.2016. Teenust kasutavatele koolidele on saadetud järgmine kiri:

Teie kooli jaoks on avatud VIKO instants http://viko.edu.ee keskkonnas.

1.9.2016 lõpetab http://viko.edu.ee oma töö.

VIKO tarkvara pärineb 2006.-2007. aastast ja sellele ei tule enam sisulisi ega turvaparandusi. Seetõttu saab VIKOt kasutada veel käesoleva õppeaasta lõpuni. Teenuse lõppemisega lõpeb ka VIKO kasutamiseks sõlmitud lepingulisa.

Palume Teil anda kooli õpetajatele, kes on materjale VIKOsse lisanud, edasi palve hoolitseda, et vajalikud materjalid oleksid kindlasti mujal säilitatud. Õpetajate paroole saab vajadusel muuta koolipoolne VIKO administraator.

Kui tekib tõrkeid VIKOle ligipääsuga või kui vajadus VIKO instantsi järele lõpeb varem, palun andke sellest märku aadressile eenet@eenet.ee

Kõigil koolidel on edaspidi võimalik kasutada teisi HITSA pakutavaid võimalusi: Moodle õpikeskkonda aadressil https://moodle.hitsa.ee ja laadida õppematerjale Koolielu portaali http://koolielu.ee.

Täname pikaaegse usalduse eest!

Lisaks EENeti serverile kasutavad mõned õppeasutused VIKO’t oma kooli serveril. VIKO lähtekood on endiselt vabalt kättesaadav ning soovi korral võivad need õppeasutused järgmisel õppeaastal VIKO’t senisel kujul edasi kasutada. Tallinna Ülikoolil pole kavas anda välja uusi turvaparandusi VIKO’le ning me ei saa pakkuda tehniliste probleemide korral kasutajatuge.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tallinna Ülikool lõpetab VIKO arenduse ja kasutajatoe

VIKO alamdomeeni seadistamine Apache veebiserveris – Directory seaded

Hiljuti saime tagasisidet kasutajalt, kes soovis VIKO kasutusele võtta oma serveris. Kuna VIKO vajab tööks alamdomeeni, siis lõi kasutaja ka alamdomeeni, kuid põrkus siis probleemiga, mis ei lubanud tal edasi liikuda VIKO installeerimise järel avanenud lehelt.

Probleem oli vigases kirjes Apache HOST seadete all.

Korrektne seadistus näeks välja umbes selline:
<Directory “/usr/local/www/viko/”>
Options All
AllowOverride All
Order Deny,Allow
Allow from all
</Directory>

Kui kõige esimene säte Options jätta “none” määratlusega, siis ei lubata apache serveril – .htaccess faili poole pöörduda, mis omakorda takistab soovitud lehe avamist VIKO kataloogis.

VIKO installeerimisel soovitame serveri seadistamisel kasutada serveri administraatori abi. Probleemide korral võtke ühendust serveri administroriga või VIKO arendajatega.

Posted in Uncategorized | Comments Off on VIKO alamdomeeni seadistamine Apache veebiserveris – Directory seaded

Ilmus veaparandusversioon 2.1.2

Täna ilmus VIKO veaparandusversioon 2.1.2, mis parandab ära versioonis 2.1.1 sisaldunud vea, kus meetod createHelpMenu ei töötanud. VIKO 2.1 uuendamisel soovitame kasutada versiooni 2.1.2, mitte augustis ilmunud 2.1.1. Uue versiooni saab tõmmata allalaadimise lehelt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ilmus veaparandusversioon 2.1.2

Ilmus VIKO 2.1.1

Ilmus VIKO 2.1.1 versiooniuuendus, mille ainsaks muudatuseks on Tiighrihüppe Sihtasutuse uus logo. Uue versiooni saab tõmmata allalaadimise lehelt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ilmus VIKO 2.1.1

Ilmus VIKO 2.1

Meil on hea meel teatada, et on valminud VIKO versioon 2.1. Kõige suuremaks uuenduseks on see, et kursusele saab peale failide ja linkide lisada ka tekstidokumente ning vistutatud materjale (näiteks SlideShare esitlused või YouTube videod). Tekstidokumentide toimetamine on võimalik otse veebibrauseris. VIKO seadistustes saab määrata, kas ka õpilased saavad kursusele vistutada ja tekstidokumente lisada.

Versiooniuuenduse tegemine on oluline ka seetõttu, et praeguses versioonis on tundide lisamise menüüs aastad kuni 2010-ni. Uues versioonis genereeritakse aastad dünaamiliselt.

VIKO versiooniuuendus versioonilt 2.0.1 toimub järgmiselt:

1. Tee varukoopia VIKO andmebaasist ja viko.conf konfiguratsioonifailist.

2. Uuenda andmebaasi kasutades selleks SQL skripti sql/changes_2.1.sql

3. Paki lahti viko-2.1.tar.gz ja asenda kõik VIKO failid VÄLJA ARVATUD viko.conf

4. Lisa järgmised read konfiguratsioonifaili viko.conf lõppu:

student_can_add_text = yes
student_can_add_embed = yes

Need seaded määravad, kas õpilased saavad lisada tekstidokumente ja vistutatud materjale. Soovi korral võib vaikimise väärtuse asemel kirjutada “no”.

5. Veenduge, et kooliadministraatoritel on e-mailid määratud. Nende nimel saadetakse edasipidi parooli taastamise e-kirjad kasutajatele ja kasutajad saavad nii otse vastu kirjutada oma kooli kooliadministraatorile.

Vanematelt versioonidelt otse versiooniuuendust teha ei saa. Täpsemad juhised vahepealseteks versiooniuuendusteks on INSTALL failis.

VIKO 2.1 versiooni saab allalaadimiste lehelt.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ilmus VIKO 2.1