Skip to content.

InfDid

Sections
Personal tools
You are here: Home » Veebiviited

Veebiviited

Up one level
Veebiviited Õppetöö arvutiseerimine kulgeb oodatust vaevalisemalt
Asso Puideti artikkel ajakirjas Arvutimaailm (märts 2004)
Veebiviited IKT Eesti koolis 2001-2005
Riiklik arengukava koodnimega "Tiigrihüpe Pluss"
Veebiviited Riiklik Õppekava 2002
Kehtiv põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (ametlik versioon Riigi Teatajas)
Veebiviited 2002.a. riikliku IKT tasemetöö info
 
Veebiviited 2002.a. tasemetöö analüüs
 
Veebiviited Tiiger Luubis 2001
Uurimus IKTst Eesti koolis aastal 2000 (Anu Toots)
Veebiviited IKT ja Eesti koolikultuur
TÜ ja TPÜ ühisuurimus IKT-st Eesti koolikultuuris ja vastupidi
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: