Skip to content.

InfDid

Sections
Personal tools
You are here: Home

Informaatika didaktika

Informaatika didaktika on didaktika ehk õpetamisõpetuse haru, mis uurib ja arendab informaatika õpetamist. Informaatika didaktika kolm keskset komponenti on õpetuse eesmärgid (milleks õpetada), sisu (mida õpetada) ja meetodid (kuidas õpetada).

Käesolevale veebilehele on kogutud õppematerjalid, näidisõppevahendid, ametlikud normatiivdokumendid jpm mis puudutavad informaatika õpetamist (eelkõige siiski põhikooli ja gümnaasiumi tasemel). Materjalid on mõeldud kasutamiseks eelkõige informaatikaõpetajaks õppivatele tudengitele Tallinna Pedagoogikaülikoolis ja Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudis. Samas võivad siit üht-teist asjalikku leida ka algajad arvutiõpetajad.

Projekti on toetanud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus ja Tallinna Pedagoogikaülikool.

 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: