iCampus

virtual learning environment

Results for "uurimismeetodid"

Tags

Kursuse Programm

Tags: Uurimismeetodid, programm

3357 days ago

NVivo tutvustus

Tags: uurimismeetodid, andmeanalüüs, kvalitatiivne, NVivo

3632 days ago

Kvalitatiivsed andmeanalüüsi meetodid

Tags: uurimismeetodid, andmeanalüüs, kvalitatiivne, tekstianalüüs, pildianalüüs

3284 days ago

Kuldvillaku template

Tags: uurimismeetodid, kuldvillak, template

3632 days ago

Kuldvillak kvantitatiivsetest andmeanalüüsi meetoditest

Tags: uurimismeetodid, andmeanalüüs, kvantitatiivne, kuldvillak

3353 days ago

Valim ja andmekogumismeetodid

Tags: uurimismeetodid, valim, meetod

3312 days ago

Uurimisküsimus ja uuringu plaan

Uuendatud 05.10.13

Tags: uurimismeetodid, teooria, mudel, mõiste, eesmärk, uurimisküsimus, hüpotees

3340 days ago

Uurimisstrateegiad

Uuendatud 19.10.13

Tags: uurimismeetodid, strateegia

3326 days ago

Uurimuse filosoofiline taust ja Uurimisstrateegiate liigitus

Uuendatud 19.10.13

Tags: uurimismeetodid, filosoofia, strateegia

3326 days ago