iCampus

virtual learning environment

Results for "uurimismeetodid"

Tags

Uurimisseminar 2 2017

KAVA 1) 31.01.17 - Sissejuhatus Ü1: Sissejuhatav test P1: Sissejuhatus K1.1: I bakalaureusetöö lugemine K1.2: Bakalaureusetöö juhendi lugemine 2) 07.02.17 – Eesmärk ja strateegia Ü2.1: I bakalaureuseitöö arutelu P2: Uuringu eesmärk ja strateegia Ü2.2: Vajadus, eesmärk, küsimused ja s...

Tags: uurimisseminar, uurimismeetodid, seminar

2074 days ago

Uurimismeetodid 2017

KAVA: 1) 05.02.17 Ü1.1: Sissejuhatus Ü1.2: Meeskond P1.1: Uuringu struktuur ja kirjandus P1.2: Uurimisküsimus P1.3: Uuringute tüübid P1.4: Uuringu plaan K1: Sissejuhatuste lugemine ja analüüs 2) 05.03.17 Ü2: Sissejuhatuste ülevaate esitlemine P2: Uuringu strateegiad L2: Isiklik uu...

Tags: uurimismeetodid

2024 days ago

Uurimismeetodid 2016

KAVA 1) 11.09.16 Sissejuhatus P1: Uuringu struktuur ja teema Ü1: Töö teema K1: I artikli lugemine 2) 25.09.16 Uuringu plaan Ü2.1: I artikli arutelu P2: Uurimisküsimused Ü2.2: Töö eesmärk K2: II artikli lugemine 3) 09.10.16 Uuringu strateegiad Ü3: II artikli arutelu P3.1: Uurimis...

Tags: uurimismeetodid

2170 days ago

Uurimisseminar 2 2016

Ajakava: 1) 15.02.16 - Sissejuhatus 2) 22.02.16 - Töö struktuur, eesmärgid ja kvaliteet 3) 29.02.16 - Arendusuuring 4) 07.03.16 - Arendusuuringu plaan 5) 14.03.16 - Empiiriline uuring 6) 28.03.16 - Empiirilise küsitluse kavandamine 7) 04.04.16 - Allikad ja viitamine, Vormistus ja Esitlu...

Tags: bakalaureusetöö, uurimismeetodid

2305 days ago

Uurimismeetodid 2015

Kava: 06.09 Sissejuhatus, Uurimuse struktuur ja teema, töö kirjandusega 03.10 Uurimisküsimus 17.10 Strateegia liigid, Uurimisstrateegiad, Uuring plaan 31.10 Kvantitatiivsed uurimisstrateegiad. 14.11 Valim ja andmekogumismeetodid . Kvalitatiivsed uurimisstrateegiad 28.11 Kvantitatiivne a...

Tags: uurimismeetodid

2543 days ago

Uurimisseminar 2 - 2014

Seminaride eesmärk on pakkuda üliõpilastele tuge bakalaureusetöö kirjutamiseks ja kaitsmiseks ning tõsta tööde kvaliteeti. Seminarid: 1) 27.10.14 - Sissejuhatus 2) 03.11.14 - Töö struktuur, eesmärk ja kvaliteet 3) 10.11.14 - Arendusuuring 4) 17.11.14 - Arendusuuringu plaan 5) 24.11.14 - ...

Tags: bakalaureusetöö, uurimismeetodid

2911 days ago

Uurimisseminar 1 - 2014

Seminaride eesmärk on pakkuda üliõpilastele tuge seminaritöö kirjutamiseks ja edukaks kaitsmiseks. Seminarid 1) 27.10.14 - Sissejuhatus 2) 03.11.14 - Töö struktuur, eesmärk ja kvaliteet 3) 10.11.14 - Uurimistöö liigid 4) 17.11.14 - Töö allikatega 5) 24.11.14 - Viitamine 6) 01.12.14 - Tö...

Tags: seminaritöö, uurimistöö, uurimismeetodid

2911 days ago

Uurimismeetodid 2014

Uurimismeetodite kursus A543 14:00 - 17:15 Kursuse kava: 06.09 Sissejuhatus , Uurimuse struktuur ja teema, töö kirjandusega 20.09 Uurimisküsimus ja uuringu plaan 04.10 Uuringu filosoofia ja uurimisstrateegiate liigid, Uurimisstrateegiad 18.10 Kvantitatiivsed uurimisstrateegiad, Valim ja ...

Tags: uurimismeetodid

2907 days ago

Uurimisseminar 1 - 2013

Seminaride eesmärk on pakkuda üliõpilastele tuge seminaritöö kirjutamiseks ja edukaks kaitsmiseks. Seminarid 1) 28.10.13 - Sissejuhatus 2) 04.11.13 - Töö struktuur, eesmärk ja kvaliteet 3) 11.11.13 - Uurimistöö liigid 4) 18.11.13 - Töö allikatega 5) 25.11.13 - Vormistus 6) 02.12.13 ...

Tags: seminaritöö, uurimistöö, uurimismeetodid

3266 days ago