iCampus

virtual learning environment

Results for "eesmärk"

Comments

Comment on "III artikli lugemine (tähtaeg 06.11)"

...a ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastuseid järgmistele küsimustele: - Mis on töö valdkond? - Mis on uuritav probleem? - Mis on uuringu eesmärk? - Millised on uurimisküsimu...

2228 days ago

Comment on "V Seminaritöö (tähtaeg 14.11.16)"

...toetamise%20protsessi%20n%C3%B5uete%20anal%C3%BC%C3%BCs_Gloria_Paul.pdf Analüüsi: - Mis on uuritav probleem või teostatav idee? - Mis on töö eesmärk? - Millistest etappidest koo...

2218 days ago

Comment on "IV artikli lugemine (tähtaeg 20.11)"

...a ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastuseid järgmistele küsimustele: - Mis on töö valdkond? - Mis on uuritav probleem? - Mis on uuringu eesmärk? - Millised on uurimisküsimu...

2212 days ago

Comment on "Ü6.2: Rakendusuuringute strateegiad (tähtaeg 20.11)"

...gevusuuring - Arendusuring - Hinnanguuring 2. Koostage lühike kokkuvõte või esitlus uurimisstrateegia tutvustamiseks: - põhiolemus - eesmärk - millistele uurimisküsimuste...

2198 days ago

Comment on "Magistritöö lugemine (tähtaeg 18.12)"

...ökonoomset lugemismeetodit ning analüüsi tööd järgmiste punktide lõikes: - Milline on töö struktuur? - Miks see töö on aktuaalne? - Mis on töö eesmärk? - Millised on töö uurimiskü...

2198 days ago

Comment on "I bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 07.02.17)"

...Mikk Oad: Toitumisalase õpimängu arendusuuring Uuri: - Mis on uuritav probleem, teostatav idee? - Milline on töö struktuur? - Mis on töö eesmärk? - Mis on selles töös sinu a...

2127 days ago

Comment on "II bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 14.02)"

...ebivideoülekannete edastamiseks ja vastuvõtmiseks Uuri: - Mis on uuritav probleem, teostatav idee? - Milline on töö struktuur? - Mis on töö eesmärk? - Millised on töö uurimiskü...

2120 days ago

Comment on "IV bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 28.02)"

...ise toetamise protsessi disain ja arendus Uuri: - Mis on uuritav probleem või teostatav idee? - Milles seisneb töö aktuaalsus? - Mis on töö eesmärk? - Millistest etappidest koo...

2106 days ago

Comment on "I bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 05.02.18)"

...ine: Alari Alev (2017) Mänguelementide disain rollimängudes Uuri: - Mis on uuritav probleem, teostatav idee või töö vajadus? - Mis on töö eesmärk? - Milline on töö struktuur?...

1764 days ago

Comment on "II bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 12.02)"

...simootori rakendamine Elektrilevi äriprotsessides Uuri: - Mis on uuritav probleem, teostatav idee? - Milline on töö struktuur? - Mis on töö eesmärk? - Millised on töö uurimiskü...

1757 days ago