iCampus

virtual learning environment

Results for "uuringu strateegia"

Groups

Tags

Uurimisküsimus ja -strateegia

Tags: eesmärk, uurimisküsimus, uuringu strateegia

1764 days ago

Comments

Comment on "5. ÜLESANNE - UURINGU KAVA [T 31.10.15]"

Koosta oma magistritöö lühike uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö: 1...3) [2p] 4. uurimisküsimused (2-3) [2p] 5. uuringu strateegia [2p] 6. andmekogumismeeto...Andmete kogumise lihtsustamiseks kasuta uuringu kava kirjeldamiseks järgmist onl...

2605 days ago

Comment on "K3: UURINGU KAVA (tähtaeg 23.10)"

Koosta oma magistritöö lühike uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö: 1...2) [2p] 4. uurimisküsimused (2-3) [2p] 5. uuringu strateegia [2p] 6. andmekogumismeeto...Andmete kogumise lihtsustamiseks kasuta uuringu kava kirjeldamisel järgmist onli...

2247 days ago