iCampus

virtual learning environment

Results for "magistritöö"

Comments

Comment on "5. ÜLESANNE - UURINGU KAVA [T 31.10.15]"

Koosta oma magistritöö lühike uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö: 1. valdkond [2 punkti] 2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2p] 3. eesmärgid...

2605 days ago

Comment on "K3: UURINGU KAVA (tähtaeg 23.10)"

Koosta oma magistritöö lühike uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö: 1. valdkond [2 punkti] 2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2p] 3. eesmärgid...

2248 days ago

Comment on "IÜ3: Innovatsiooniküpsuse hindamine (tähtaeg 23.10)"

Alternatiivse hindamisvahendiga (Digipeegel) võib tutvuda Elin Karuoja magistritöö lisa vahendusel: http://www.cs.tlu.ee/teemad/get_file.php?id=472 Vahendi beta versioon - http://htk.tlu.ee/digipeegel/

2248 days ago

Comment on "K4.2: Seminaritöö allikad (tähtaeg 31.10.16)"

...de Maltoni Aasta: 2009 Tüüp: raamat 3) SÕRMEJÄLJED JA DAKTÜLOSKOOPIAEKSPERTIISID Autor: Evelin Kisand Aasta: 2013 Tüüp: Tartu Ülikooli magistritöö URL: http://dspace.ut.ee/bit...

2230 days ago

Comment on "Magistritöö lugemine (tähtaeg 18.12)"

Mine üliõpilastööde registrisse - http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/ ja filtreeri välja viimati kaitstud sinu eriala magistritööd. Vali üks töö, mis haakub sinu magistritöö teemaga või on lihtsalt huvitav...

2205 days ago