iCampus

virtual learning environment

Results for "innovatsioon"

Tags

Innovatsioonitehnoloogiad 2016

KAVA 1) 11.09.16 Sissejuhatus P1.1: Innovatsiooni mõiste ja liigid P1.2: Haridustehnoloogia innovatsiooni näited IÜ1: Mina ja innovatsioon 2) 25.09.16 Innovatsiooni juhtimine P2.1: Innovatsiooni mudelid P2.2: Eduvista GÜ2: Innovatsiooni tugigrupi moodustamine 3) 09.10.16 Innovats...

Tags: innovatsioon

490 days ago

Innovatsioonitehnoloogiad 2014

See on Innovatsioonitehnoloogia kursuse virtuaalne õppekeskkond. Kursuse eesmärk on omandada innovatsiooni kavandamiseks, realiseerimiseks, levitamiseks ja hindamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi, seda eelkõige IKT hariduses rakendamise valdkonnas. Siin avaldatakse kursusega seotud õppemat...

Tags: innovatsioon

1243 days ago

Innovatsioonitehnoloogiad

See on Innovatsioonitehnoloogia kursuse virtuaalne õppekeskkond. Kursuse eesmärk on võimaldada omandada innovatsiooni kavandamiseks, realiseerimiseks ja levitamiseks, aga samuti hindamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi, seda eelkõige IKT hariduses rakendamise valdkonnas. Siin avaldatakse ku...

Tags: innovatsioon, innovatsioonitehnoloogia, haridustehnoloogia, ikt

1662 days ago