iCampus

virtual learning environment
Koolitusgrupp asub Koolielus - http://koolielu.ee/pg/groups/27262/mpe/

Pages home > Praktiline stsenaarium

Praktiline stsenaarium

Tunni teema: Linnud

Sisukokkuvõte:

Tutvuda Eestimaal pesitsevate paiga- ja rändlindudega. Lindude omavaheline võrdlus ja vaatlemine.

Kuulata erinevaid linnulaule ja anda teada rahvasuu kaudu nende tõlgendusi.

Vajalik riistvara:

mobiiltelefon, GPS, Interneti ühendusega arvuti

Vajalik tarkvara:

Shozu (Gmail mobile), Flickr konto, Kaywa triipkoodi lugeja

Ainekesksed õpieesmärgid:

Tutvustada Eestimaal pesitsevaid paiga- ja rändlinde.

Innustada loodust vaatlema ja kuulama.

IKT- alased eesmärgid:

Õpetada GPS-seadme ning mobiiltelefoni abil kaardistama lindude pesitsuspaikasid ning rändlindude rännet.

Tutvustada lastele antud teema ulatuses fotode jagamist mobiiltelefoniga.

Tegevused:

Õpetaja valmistab ette 4-5 paika kooli ümbruses, kus võib kohata erinevaid linde, märgistab need ära triipkoodidega, mis sisaldavad infot järgmiste punktide kohta. Õpilased liiguvad ühest punktist teise kindlas järjekorras.

Õpetaja loob Flickr konto või kasutab olemasolevat Flickr kontot. Teeb kindlaks, millisele meiliaadressile saab saata tehtud fotosid (Flickr meil kujul: had70your@photos.flickr.com

Õpilased jagatakse rühmadesse ning neile jagatakse GPS seadmed, kuhu nad sisestavad esimese punkti koordinaadi, mille nad leiavad klassiruumi seinalt triipkoodina.

Õpilased kasutavad Kaywa triipkoodi lugejat koodide lugemiseks. Programm installeeritakse eelnevalt õpilaste mobiilidesse.

Igas salvestatud paigas proovivad õpilased leida mõne seal pesitseva või üle lendava linnu, kellest nad teevad mobiiltelefoniga foto.

Tehtud fotod saadavad õpilsed Flickr konto peale, mille on õpetaja loonud, koos linnu kirjelduse ja märksõnadega.

Saadetud fotodest luuakse Flickr keskkonnas interkaktiivne kaart, mis kuvab tunni jooksul kogutud fotod ühele kaardile.

,

Last updated 4369 days ago by Priit

Tunniteema: Esmaabi

Sisukokkuvõte: Õpetada põhilisi esmaabi võtteid.

Vajalik riistvara: Java toega mobiiltelefon, interneti kasutamise võimalus, võimalus teha digitaalseid fotosi.

Vajalik tarkvara: First Aid (http://firstai.de/english/download-j2me.html), Flickr konto, UpCode koodilugeja

Eesmärk: Õpetada olulisemaid esmaabi võtteid. Analüüsida end ümbritsevat ruumi riskianalüüsi seisukohast ja seeläbi vältida võimalike vigastusi.

Tegevused - suht analoogilised Lindude teemalise stsenaariumis olevatega. Ette on valmistatud erinevad õnnetusjuhtumid (kas siis kitsamalt koolimajas või laiemas ümbruses), kus siis meeskond peab vigastatule esmaabi andma. Ühest punktist teise liigutakse vihjete abil (mis on esitatud koodide kujul), st et peale ülesande täitmist punktis saavad nad teksti kus on kirjeldatud õnnetusjuhtumit. Kirjelduse põhjal peavad nad arvama, kus selline õnnetus juhtunud on ja sinna liikuma. Iga õnnetusjuhtumi lahendamisest teevad nad pildi(d), mis siis laetakse veebi ja pärast saab üheskoos analüüsida. 

Ragnar Õun 4369 days ago