iCampus

virtual learning environment
Uurimisseminar 2 teisipäeviti 10:15 - 11:45 ruumis A402

Group members

lilija_k
Kert Aavik
Ain Arend
Oskar
Airon
MatiO
ardob
Arminn
KarlTalumäe
neyl
Urmet
adnile

Uurimisseminar 2 2017

Owner: Martin Sillaots

Group members: 61

Description:

KAVA

1) 31.01.17 - Sissejuhatus
Ü1: Sissejuhatav test
P1: Sissejuhatus
K1.1: I bakalaureusetöö lugemine
K1.2: Bakalaureusetöö juhendi lugemine

2) 07.02.17 – Eesmärk ja strateegia
Ü2.1: I bakalaureuseitöö arutelu
P2: Uuringu eesmärk ja strateegia
Ü2.2: Vajadus, eesmärk, küsimused ja strateegia
K2: II bakalaureusetöö lugemine

3) 14.02.17 - Arendusuuring
Ü3: II bakalaureusetöö arutelu
P3: Arendusuuring
K3: III bakalaureusetöö lugemine

4) 21.02.17 - Arendusuuringu planeerimine
Ü4.1: III bakalaureusetöö arutelu
Ü4.2: Arendusuuringu plaani koostamine
K4: IV bakalaureusetöö lugemine

5) 28.02.17 - Empiiriline uuring
Ü5: IV bakalaureusetöö arutelu
P5: Empiiriline uuring
K5: V bakalaureusetöö lugemine

6) 07.03.17 - Empiirilise küsitluse kavandamine
Ü6.1: V bakalaureusetöö arutelu
P6.1: Küsimuste tüübid ja skaalad
Ü6.2: Küsimustiku loomine
P6.2: Kaitsmise protseduur ja kaitsekõne
K6: Bakalaureusetöö plaan

7) 14.03.17 - Allikad ja viitamine
P7. Kirjanduse otsimine ja viidete vormistamine Google Scholar ja Mendeley abil
Ü7: Bakalaureusetöö plaanide esitlus

8) 21.03.17 (09:00 A303) - Plaanide esitlused - ÕIS!
9) 23.03.17 (12:15 A303) - Plaanide esitlused - ÕIS!
10) 24.03.17 (12:15 A303) - Plaanide esitlused - ÕIS!

PROGRESS
image

Brief description: Uurimisseminar 2 teisipäeviti 10:15 - 11:45 ruumis A402

Tags: , ,

Website: