iCampus

virtual learning environment

Innovatsioonitehnoloogiad 2016

Owner: Martin Sillaots

Group members: 38

Description:

KAVA

1) 11.09.16 Sissejuhatus
P1.1: Innovatsiooni mõiste ja liigid
P1.2: Haridustehnoloogia innovatsiooni näited
IÜ1: Mina ja innovatsioon

2) 25.09.16 Innovatsiooni juhtimine
P2.1: Innovatsiooni mudelid
P2.2: Eduvista
GÜ2: Innovatsiooni tugigrupi moodustamine

3) 09.10.16 Innovatsiooni kavandamine
P3.1: Innovatsioonikogukonnad ja -võrgustikud
P3.2: Innovatsiooni mõõtmine
IÜ3: Innovatsiooniküpsuse hindamine

4) 23.10.16 Innovatsiooni tugisüsteemid
P4.1: Innovatsiooni eeldused
GÜ4: Trendide määratlemine
P4.2: Innovatsiooni näide - mängustamine

5) 06.11.16 Innovatsiooni realiseerimine
P5: Innovaatsiooni kavandamine
GÜ5: Innovaatilise õpistsenaariumi kavandamine

6) 08.01.17 Eksam
GÜ6: Stsenaariumi ja tulemuste esitlemine
IÜ7: Esitluste hindamine (hinded)
GÜ7: Meeskonna enesehinnang

PROGRESS
image

Brief description: Ruumis A543, P kell 14:00 - 17:15

Tags:

Website: