iCampus

virtual learning environment

Group members

Maia Lust
Kaidi
Viljar Komp
Annelit
Sander
Jana
Maie
LjubaN
Lavrenti Tsudakov
Dagne Press
Eno Pihla
meelis

Uurimismeetodid 2016

Owner: Martin Sillaots

Group members: 32

Description:

KAVA

1) 11.09.16 Sissejuhatus
P1: Uuringu struktuur ja teema
Ü1: Töö teema
K1: I artikli lugemine

2) 25.09.16 Uuringu plaan
Ü2.1: I artikli arutelu
P2: Uurimisküsimused
Ü2.2: Töö eesmärk
K2: II artikli lugemine

3) 09.10.16 Uuringu strateegiad
Ü3: II artikli arutelu
P3.1: Uurimisstrateegiate liigid
P3.2Uurimisstrateegiad
P3.3Uurimisplaan
K3: Uuringu kava

4) 23.10.16 Kvantitatiivsed uuringud
Ü4.1: Uuringu kavade esitlemine ja tagasiside
Ü4.2: Kvantitatiivsed uuringustrateegiad
Ü4.3: Valim ja andmekogumismeetodid
K4: III artikli lugemine

5) 06.11.16 Kvalitatiivsed uuringud
Ü5.1: III artikli arutelu
Ü5.2: Kvalitatiivsed uuringustrateegiad
Ü5.3: Kvantitatiivne andmeanalüüs
K5: IV artikli lugemine

6) 20.11.16 Rakendusuuringud
Ü6.1: IV artikli arutelu
Ü6.2: Rakendusuuringute strateegiad
P6: Kvalitatiivne andmeanalüüs
K6: Magistritöö lugemine

7) 18.12.16 Kvaliteet
Ü7: Varem kaitstud magistritöö arutelu
P7: Uuringu raport, viited ja kvaliteet
K7: Magistritöö plaan-essee

Legend:
P - presentatsioon
Ü - ülesanne
K - kodutöö

PROGRESS
image

Brief description: Aeg: P kell 10:00 - 13:15. Ruum: A402

Tags:

Website: