iCampus

virtual learning environment

Group members

Katrin Aedma
Annika
Martin Vaht
Sigrid
Margarita Erit
Mariann
Pille
Kata
ijanson
mariakokareva
Triinu
marjura

Oppemangu disain 2016

Owner: Martin Sillaots

Group members: 30

Description:

19.02.16 Sissejuhatus
Tunniesitlused:
- Intro
- Mängu mõiste ja õpimängude näited
- Mängude rakendamine õppetöös
- Mängu sidumine õpieesmärkidega
Kodune lugemine:
- Mängu loomise protsess (esitlus) (video)
- Mängu kontseptsioon (esitlus) (video EN, ET)
Kodune ülesanne:
- Uue õpimängu idee

04.03.16 Idee ja kontseptsioon
Tunniülesanded:
- Mänguideede esitlemine ja hindamine
- Meeskondade moodustamine
- Mängu kontseptsiooni loomine ja esitlemine
Kodune lugemine:
- Mängu väljakutsed ja ülesanded - gameplay (esitlus) (video EN, ET)
- Mängu reeglid - core mechanics (esitlus) (video)

18.03.16 Väljakutsed ja reeglid
Tunniülesanded:
- Mängu väljakutsete kavandamine
- Mängu reeglite kavandamine
Kodune lugemine:
- Mängu maailm (esitlus) (video)
- Mängu tegelased (esitlus) (video)
- Mängu lugu (esitlus) (video)

01.04.16 Mängu maailm, tegelased ja lugu
Tunniülesanded:
- Mängu elementide (maailm, tegelased, lugu ja dialoogid) visandamine
Kodune ülesanne:
- eAdventure või mõne muu samaväärse mänguarenduskeskkonna installeerimine
Kodune lugemine:
- eAdventure või mõne muu mänguarenduskeskonna tundmaõppimine
- eAdventure kasutusjuhend (esitlus)
- eAdventure projekti alustamine (video ET)
- Stseenid (video ET)
‪- Tegelased (video ET)
‪- Dialoogid (video ET)
‪- Objektid (video ET)
- ‪Tingimused (video ET)

22.04.16 Mängu arendamine
Tunniülesanded:
- Mängu prototüübi arendamine
Kodune ülesanne:
- Mängu prototüübi viimistlemine

06.05.16 Arvestus
- Mängude esitlemine või mängimine

Edenemise tabel
image

Brief description: Õppeotstarbeliste mängude kavandamine

Tags: ,

Website:

Group files

Programm

Martin Sillaots 2538 days ago