iCampus

virtual learning environment
Innovatsioonitehnoloogia kursuse virtuaalne õppekeskkond

Group members

KristjanAkk
Erkki
tiinat
Peeter Hallika
Diana Sjomina
Inge
Aivi
Katrin Uurman
Ülle
Koolmeister
Aet Mikli
Merida

Innovatsioonitehnoloogiad 2014

Owner: Martin Sillaots

Group members: 34

Description:

See on Innovatsioonitehnoloogia kursuse virtuaalne õppekeskkond.

Kursuse eesmärk on omandada innovatsiooni kavandamiseks, realiseerimiseks, levitamiseks ja hindamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi, seda eelkõige IKT hariduses rakendamise valdkonnas.

Siin avaldatakse kursusega seotud õppematerjale ja ülesandeid, postitatakse ülesannete lahendusi ja rühmatöid ning vahendatakse õppetööga seotud informatsiooni ja küsimusi.

Auditoorne õppetöö toimub ruumis A-402 kell 10.00-13.15:

1) 06.09 Sissejuhatus , innovatsiooni mõiste ja liigid, näited
2) 21.09 Innovatsioonijuhtimise mudelid, EduVista
3) 05.10 Innovatsiooni kogukonnad ja võrgustikud, Innovatsiooni mõõtmine
4) 19.10 Innovatsiooni kavandamine, eeldused, strateegiad, meetodid, realiseerimine ja protsess, trendid.
5) 02.11 Innovatsiooni levitamine, tugisüsteemid ja riskid. Innovaatilised õpistsenaariumid
6) 14.12 kell 14:00 Ettekandeseminar

Brief description: Innovatsioonitehnoloogia kursuse virtuaalne õppekeskkond

Tags:

Website:

Latest discussion

Martin Sillaots

HIK

Posts: 3