iCampus

virtual learning environment

Seminaritöö

Owner: Martin Sillaots

Group members: 68

Description:

Seminaritöö on üliõpilase erialasest huvist lähtuval ja juhendaja või
ettevõtte poolt soovitatud/kooskõlastatud teemal läbiviidud uurimuslik töö või arendusprojekt. Arendusprojekti sisuks võib olla näiteks originaaltarkvara, õppematerjali, veebirakenduse jms loomine, kuid sellega peab kaasnema rakenduse loomisel aluseks olnud printsiipide analüütiline käsitlus. Aine sissejuhatuseks korraldatakse seminarid. Seminaridele järgneb juhendaja toetusel läbiviidav iseseisev töö vajaliku
materjali kogumiseks, töö analüütilise ja/või arendusliku osa läbiviimiseks ning seminaritöö vormistamiseks.

Brief description: Seminaritöö seminarid

Tags:

Website:

Latest discussion

Martin Sillaots

Lõpp

Posts: 1