iCampus

virtual learning environment

Bakalaureusetöö seminarid

Owner: Martin Sillaots

Group members: 44

Description:

Seminarides tutvustatakse akadeemiliste uurimistööde läbiviimise üldisi põhimõtteid, antakse lühiülevaade levinumatest uurimismeetoditest, arutletakse uurimistööde üldiste kvaliteedikriteeriumite üle ning käsitletakse uurimistöö struktuuri, esitlusstiili, viitamist jms puudutavaid põhimõtteid. Seminarides tuleb üliõpilastel esitleda ka oma uuringuplaani.

Brief description: Bakalaureusetöö seminarid

Tags: , ,

Website:

Latest discussion

Martin Sillaots

10. seminar

Posts: 1