iCampus

virtual learning environment

1. kodutöö - mis liiki innovatsiooniga ma tegelen?

February 22, 2011 by Ingrid Maadvere   Comments (5)

Asudes 2007. aastal tööle Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloogina oli mul e-õppe valdkonnas ees tühjus ja võimalus rakendada erinevaid innovaatilisi tegevusi. Juhtkonna poolt olid mulle antud vabad käed.
Järgnevalt mõned näited:
TOOTEINNOVATSIOON
Algklassides on eraldi õppesuund matemaatika-muusika. Nende klasside õpilased käivad kord nädalas arvutiklassis, et integreerida arvutiõpetust matemaatikasse. Tegin ettepaneku, et selle tunni käigus võiks õpilastele õpetada ka programmeerimist. Alguses hirmutas see sõna õpetajad ära, kuid peale koolitust on iga matemaatika-muusikaklassi õpetaja valmis õpetama 1.-4. klassini programmeerimist. Alustatakse programmiga Drape http://drapegag.blogspot.com/. 3. klassis minnakse üle MSW Logole ja 4. klassi lõpuks peaks jõudma Scratchini. Välja on töötatud õppematerjalid ja õppekava.

PROTSESSIINNOVATSIOON
Riistvara on koolides alati vähe ja tihti on seda ka keeruline õpetajate vahel jagada. Kuidas otsustada, kes peaks saama uue puutetahvli või dokumendikaamera. GAGis on välja töötatud IKTpunktisüsteem, kus iga IKTga seotud tegevus (ainetund arvutiklassis, osalemine koolitustel, õppematerjalide loomine jne) annab õpetajale punkte. Punkte arvestatakse jooksvalt ja võimalusel saavad aktiivsemad õpetajad oma käsutusse uue riistvara. Praegusel hetkel IKT punktisüsteem ei tööta, sest majanduskriisi tõttu pole võimalik uut riistvara omandada.

POSITSIOONIINNOVATSIOON
GAGi käsutuses on kaks videokaamerat ja kaks fotoaparaati. Varem said neid kasutada ainult õpetajad. Kuna aga õppetöö nõuab aina enam multimeedia kasutamist, siis on ka õpilastel õigus alates eelmisest õppeaastast neid õppetöö eesmärgil laenata ning kasutada. Lisaks sellele on õpilastel võimalus ka kasutada multimeedia arvutit, mis sisaldab spetsiaalseid programme (Adobe Premiere Elements), et videosid töödelda.

PARADIGMAINNOVATSIOON
Gustav Adolfi Gümnaasiumis ei ole eraldi õppeainena arvutiõpetust või informaatikat. IKT on intergreeritud aineõpetusse. Selle tulemusena on aineõpetajatel ülesanne anda oma aine käigus ka IKT-alaseid teadmisi.

Punktisüsteem???....nagu vanal heal nõukaajal :). Mäletan sama olukorda, et kelle klassi projektor või uus arvuti? Meie koolis tehti üks multimeedia klass, kus said soovijad oma tunde läbi viia ja ega väga tormi ei joostud. Kas siin oli oma osa mugavusel või ettevalmistusel. Nüüd on paljudes klassides erinevaid riistvarasid. Kui palju neid kasutatakse? See oleneb kindlasti inimesest.
Olen selle poolt, et eraldi ei ole enam arvutiõpetuse tunde vaid aineõpetuse tunde viiakse läbi siis arvuti- või multimeediaklassis.

AnneR 4186 days ago

Meil koolis on küll üsna hulk projektoreid, aga siiski mitte kõigil. Viimase ülespanek tekitas veidi paksu verd ja siis oleks selline punktisüsteem ära kulunud. Üldiselt julgen ma väita, et kui klassis tehnika olemas, siis kasutatakse üsna aktiivselt. Õnneks pole asi liikunud ka sinna äärmusesse, kus tunni algul pannakse aparaat tööle ja tuleb ainult slaide.
Mulle ka meeldiks kui enamik arvutiõpetusest oleks ainetundide sees. Mina kaotaksin küll töö, aga mulle tundub, et õpilastele kaoks ära tunne, et arvuti on asi iseeneses ja asenduks arusaamisega, et see on õppimisel või töö tegemisel lihtsalt abivahend.

Siret 4185 days ago

Lisaksin ka mõne sõna seoses selle punktiarvestusega. Meil esitavad kõik õpetajad igal kevadel juhtkonnale eneseanalüüsi. Selle põhjal siis ka otsustatakse, kellele ja mida rohkem vaja oleks. Ei ole ju mõtet panna projektorit või puutetahvlit klassi, kus selle kasutamine on minimaalne.

Urve Jõgi 4185 days ago

Huvitavad näited! Ei teadnud, et koolis saab informaatikat integreerida aineõpetusse. Muidu loogika siin kindlasti olemas, - laps õpib arvutit kasutama kindlaks otstarbeks ning arvuti abil lahendada probleeme/olukordi. Kui tulevikku vaadata ja pisut fantaseerida, siis mulle tundub, et arvutioskus varsti muutub niivõrd baasoskuseks, et seda enam koolis üldse ei ole vaja õpetada, nagu praegu ei õpeta koolis telekapuldi kasutamist, ega ei ole mikrolaineahju õpetust.

Arkadi 4180 days ago

Aga kust siis programmeerijad ja süsadminnid tulevad, kui arvutit õpetatakse kui töövahendit, mitte kui omaette asja? :) Tegelikult võik kõiki aineid õpetada läbivate teemadena. Probleemipõhine õpe ainepõhise asemele!

Martin Sillaots 4166 days ago