iCampus

virtual learning environment
Uurimisseminar 2, esmaspäeviti kell 14:15 - 15:45 ruumis A402
Group discussion > V bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 5. märts)

V bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 5. märts)

Martin Sillaots
1747 days ago

Mine DTI üliõpilastööde teemade registrisse (http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/) ning filtreeri välja varem kaitstud bakalaureusetööd. Vali välja töö, mis on kõige enam seotud sinu bakalauresusetöö teemaga (ja mida pole varem loetud). Loe, tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.

Uuri:
- Mis on uuritav probleem või teostatav idee?
- Milles seisneb töö aktuaalsus?
- Mis on töö eesmärk?
- Millistest etappidest koosneb eesmärgi saavutamine?
- Mis tüüpi tööga on tegemist?
- Millised on andmekogumis- või arendusmeetodid?
- Mis on töö tulemus?
- Kas töö vastab kvaliteedinõuetele?
-- Eetiline
-- Veenev
-- Terviklik
-- Vormistus
- Mida on selles töös head - millest tasub eeskuju võtta?
- Mis on selles töös halvasti - mida teeksid teisiti?