iCampus

virtual learning environment
Uurimisseminar 2 teisipäeviti 10:15 - 11:45 ruumis A402
Group discussion > IV bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 28.02)

IV bakalaureusetöö lugemine ja arutelu (tähtaeg 28.02)

Martin Sillaots
2109 days ago

Varem kaitstud bakalaureusetöö lugemine ja analüüs:

Gloria Paul: Clanbeat.com kasutajate sisseelamise toetamise protsessi disain ja arendus

Uuri:
- Mis on uuritav probleem või teostatav idee?
- Milles seisneb töö aktuaalsus?
- Mis on töö eesmärk?
- Millistest etappidest koosneb eesmärgi saavutamine?
- Mis tüüpi tööga on tegemist?
- Millised on andmekogumis- või arendusmeetodid?
- Mis on töö tulemus?
- Kas töö vastab kvaliteedinõuetele?
-- Eetiline
-- Veenev
-- Terviklik
-- Vormistus
- Mida on selles töös head - millest tasub eeskuju võtta?
- Mis on selles töös halvasti - mida teeksid teisiti?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.