iCampus

virtual learning environment
Group discussion > Magistritöö lugemine (tähtaeg 18.12)

Magistritöö lugemine (tähtaeg 18.12)

Martin Sillaots
2198 days ago

Mine üliõpilastööde registrisse - http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/ ja filtreeri välja viimati kaitstud sinu eriala magistritööd. Vali üks töö, mis haakub sinu magistritöö teemaga või on lihtsalt huvitav. Rakenda ökonoomset lugemismeetodit ning analüüsi tööd järgmiste punktide lõikes:
- Milline on töö struktuur?
- Miks see töö on aktuaalne?
- Mis on töö eesmärk?
- Millised on töö uurimisküsimused?
- Millistele teooriatele töö tugineb?
- Millised on töö kesksed mõisted?
- Mis on töö uurimisstrateegia?
- Milliseid meetodeid kasutatakse andmete kogumiseks või arenduse teostamiseks?
- Kuidas on moodustatud valim (kui töö eeldab valimi võtmist)?
- Milliseid mudeleid kasutatakse teooria edasiandmiseks ja uuringu ülesehitamiseks?
- Milliseid meetodeid kasutatakse andmeanalüüsiks?
- Kas diskussioon tugineb töö tulemustel ning leiab seoseid varasema teooriaga?
- Kas kõikidele allikatele on viidatud (nii teksti sees kui ka kirjanduse loetalus)? Kas viited on korrektsed? Kas allikaid on piisavalt?
- Kas keelekasutus on korrektne?
- Kas vormistus vastab nõuetele?

Järgmises loengus anna oma rühmale loetust lühiülevaade (max 5 min). Grupp valib välja parima ülevaate. Võitja esitleb loetud tööd kogu klassile.