iCampus

virtual learning environment
Group discussion > Ü6.2: Rakendusuuringute strateegiad (tähtaeg 20.11)

Ü6.2: Rakendusuuringute strateegiad (tähtaeg 20.11)

Martin Sillaots
2209 days ago

1. Uurige rühmatöös teie grupile tunni alguses juhuslikult määratud uurimisstrateegiat:

- Tegevusuuring
- Arendusuring
- Hinnanguuring

2. Koostage lühike kokkuvõte või esitlus uurimisstrateegia tutvustamiseks:
- põhiolemus
- eesmärk - millistele uurimisküsimustele annab vastuseid?
- protsess - milline on uuringu üldine protsess?
- tulemus - mis on uuringu tulemus?
- meetod - põhiline andmekogumismeetod

3. Juhuslikult valitud grupid tutvustavad oma strateegiat kogu klassile.

Jana
2209 days ago

https://docs.google.com/presentation/d/1yuuA0VrxR9ZSjsj8Cy2eOUCqxQyp1patmNGcPFbbknI/edit?usp=sharing

Maia Lust
2209 days ago

Tegevusuuring - Rühm nr. 5: Dagne Press, Airit Vaitmaa, Maia Lust, Gätlin Juhken, Kaidi Klaas, Enp Pihla

http://tinyurl.com/zhqpcvq

Viljar Komp
2209 days ago

tegevusuuring

rühm 2

Helen
2209 days ago

Arendusuuring