iCampus

virtual learning environment
Group discussion > IV artikli lugemine (tähtaeg 20.11)

IV artikli lugemine (tähtaeg 20.11)

Martin Sillaots
2212 days ago

Loe läbi artikkel Ethnographically Informed Studies as a Methodology for Motivation Aware Design Proces - Kunzmann, Schmidt (2011) ja analüüsi seda uurimismeetodite seisukohast. Rakenda ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastuseid järgmistele küsimustele:
- Mis on töö valdkond?
- Mis on uuritav probleem?
- Mis on uuringu eesmärk?
- Millised on uurimisküsimused?
- Millistele teooriatele uurimus tugineb?
- Mis liiki see töö on?
- Milline on uurimisstrateegia?
- Millised on andmekogumismeetodid?
- Mis meeldib selles artiklis?
- Mis ei meeldi?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks artikli teemal.