iCampus

virtual learning environment
Group discussion > V Seminaritöö (tähtaeg 14.11.16)

V Seminaritöö (tähtaeg 14.11.16)

Martin Sillaots
2222 days ago

Loe varem kaitstud seminaritööd teemal: Cleanbeat.com user onboardingu protsessi nõuete analüüs

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=425&name=Clanbeat.com%20kasutajate%20sisseelamise%20toetamise%20protsessi%20n%C3%B5uete%20anal%C3%BC%C3%BCs_Gloria_Paul.pdf

Analüüsi:
- Mis on uuritav probleem või teostatav idee?
- Mis on töö eesmärk?
- Millistest etappidest koosneb eesmärgi saavutamine?
- Mis tüüpi tööga on tegemist?
- Millised on kõige olulisemad allikas?
- Millised kvaliteedinõuded on täidetud?
- Mida on selles töös head - millest tasub eeskuju võtta?
- Mis on selles töös halvasti - mida teeksid teisiti?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.