iCampus

virtual learning environment
Group discussion > GÜ4: Trendide määratlemine (tähtaeg 23.10)

GÜ4: Trendide määratlemine (tähtaeg 23.10)

Martin Sillaots
2227 days ago

Rühmatöös pakkuge välja, millised on 3 trendi (3 iga kategooria kohta), mis lähima 5 aasta jooksul mõjutavad:
- õpetamist (õpetajat)
- õppimist (õpilast)
- tehnoloogia kasutamist (uued tehnoloogilised vahendid või teenused).

Kasutage trendide hindamise maatriksit ja hinnake nende trendide asetleidmise tõenäosust ning mõju koolile.

Maia Lust
2225 days ago

GÜ 4: Trendide määratlemine

Sven-Erik Veimer
2225 days ago

Grupp: Meeskond

Maarja
2225 days ago

Trendide küsimustik (meeskond “Võimleme”)
3 erinevat tehnoloogiat
Virtuaalreaalsus/Liitreaalsus (tõenäosus väike, mõju suur)
Programmeerimise õpetamine (tõenäosus suur, mõju suur)
Spetsialiseerumine läbi õpikeskkondade (tõenäosus väike, mõju suur)
Kohanduv õpitarkvara (tõenäosus hetkel väike, mõju suur)

3 suurt väljakutset õpetamisele
Panna enda austama kui inimest (tõenäosus suur, mõju suur)
Köita õpilaste tähelepanu (tõenäosus suur, mõju suur)
Talendi tuvastamine (tõenäosus suur, mõju suur)

3 suurimat väljakutset õpilasele
Leida tuge enda talendile (tõenäosus suur, mõju suur)
Leida fookus, keskenduda üksikule teemale korraga, eristada ebaolulist olulisest (tõenäosus suur, mõju suur)
Jõuda kaasas käia kõigega (tõenäosus suur, mõju suur)
Vedada õpetajat kaas tehnoloogiaga (tõenäosus suur, mõju suur)

Signe
2225 days ago

Grupp - Nutikad
https://docs.google.com/document/d/10ZQesEewXDiOhA73rYZC4eLUYsFgIt_mFzyxxtPdbec/edit?usp=sharing

meelis
2225 days ago

oli jutuks tänases tunnis http://thenextweb.com/artificial-intelligence/2016/10/17/deepmind-ai-platform-can-now-learn-without-human-input/

Egon Lund
2225 days ago

GÜ4: Trendide määratlemine

Pille V.
2214 days ago

Grupp: POG&TÜG (Pille, Gleb, Ott)

Õpetamist (õpetajat) mõjutavad trendid:
• Infotehnoloogia kiire areng ja õpetajate võimekus uute vahenditega hakkama saada (Suur tõenäosus, suur mõju)
• Suurenev erinevus õpilaste ja õpetajate IT vahendite kasutamise harjumuste vahel (Suur tõenäosus, suur mõju)
• Laste tähelepanu köitmiseks uute ning põnevate õppemeetodite kasutusele võtmine (Suur tõenäosus, väike mõju)

Õppimist (õpilast) mõjutavad trendid
• Info ülekülluses orienteerumine (Suur tõenäosus, väike mõju)
• Õppimist hakkab mõjutama tööturu/töösuhete pidev muutmine. Üha rohkem eelistatakse ettevõtlust ja projektipõhist tööd versus töötamine terve elu ühe/paari tööandja juures. Sh. mõjutab eriala valikuid. (Suur tõenäosus, suur mõju)
• IT vahendite liigne kasutamine mõjutab õpilaste tervist (Suur tõenäosus, Suur mõju)

Tehnoloogia kasutamist (uued tehnoloogilised vahendid või teenused) mõjutavad trendid
• Virtuaalsed õpikeskkonnad (nii keskkonnad tavapärase õppetöö käigus tekkiva info jagamiseks kui ka keskkonnad, kus pakutakse erinevaid kursusi, nii akadeemilise kui ka rakendusliku taustaga (Suur tõenäosus, suur mõju)
• Pilves õpe (Suur tõenäosus, väike mõju)
• Liitreaalsus (Väike tõenäosus, väike mõju)

ijanson
2213 days ago

Grupp: TuleJuht GÜ4

KadiK
2148 days ago

Trendid

Tõnis Nurk
2148 days ago

Üksjalgvärav: trendid