iCampus

virtual learning environment
Group discussion > IV Seminaritöö (tähtaeg 31.10.16)

IV Seminaritöö (tähtaeg 31.10.16)

Martin Sillaots
2240 days ago

Loe varem kaitstud seminaritööd teemal: Teenused asukohapõhiste m-õpimängude korraldamiseks

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=428&name=Teenused%20asukohapo%C3%B5histe%20m-%C3%B5pima%C3%A4ngude%20korraldamiseks_Taivo%20Tobreluts.pdf

Analüüsi:
- Mis on uuritav probleem, teostatav idee?
- Mis on töö eesmärk?
- Millistest etappidest koosneb eesmärgi saavutamine?
- Mis tüüpi tööga on tegemist?
- Millise hinnangu anad allikate piisavusele ja sobivusele?
- Millised kvaliteedinõuded on täidetud?
- Mida on selles töös head - millest tasub eeskuju võtta?
- Mis on selles töös halvasti - mida teeksid teisiti?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.