iCampus

virtual learning environment
Group discussion > K3: UURINGU KAVA (tähtaeg 23.10)

K3: UURINGU KAVA (tähtaeg 23.10)

Martin Sillaots
2183 days ago

Koosta oma magistritöö lühike uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö:
1. valdkond [2 punkti]
2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2p]
3. eesmärgid (1 - 2) [2p]
4. uurimisküsimused (2-3) [2p]
5. uuringu strateegia [2p]
6. andmekogumismeetod [2p]
7. uurimuse oodatavad tulemused (hüpoteesid) [2p]

Andmete kogumise lihtsustamiseks kasuta uuringu kava kirjeldamisel järgmist online ankeeti:

http://goo.gl/forms/seUuv2MXT1

Kava eest on võimalik kokku teenida 14 punkti. Lisaks toimub järgmise tunni alguses arutelu uuringukavade teemal. Iga üliõpilane tutvustab oma kava väiksemas grupis. Grupp valib välja nende meelest parima kava. Valitud kava tutvustatakse kogu kursusele. Võitjad võivad teenida esitluse eest 4 lisapunkti.

meelis
2169 days ago

jäin vaatama, et meenutada http://eprints.tktk.ee/1757/

LjubaN
2095 days ago

Olen uuringu kava lisanud.