iCampus

virtual learning environment
Group discussion > III Seminaritöö (tähtaeg 17.10.16)

III Seminaritöö (tähtaeg 17.10.16)

Martin Sillaots
2063 days ago

Loe varem kaitstud seminaritööd teemal: Semantic UI õppematerjal

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=421&name=Semantic%20UI%20%C3%B5ppematerjal_Erki_Sidron.pdf

Analüüsi:
- Mis on uuritav probleem või teostatav idee?
- Mis on töö eesmärk?
- Millistest etappidest koosneb eesmärgi saavutamine (millised on uurimisküsimused)?
- Mis tüüpi tööga on tegemist?
- Millised kvaliteedinõuded on täidetud?
- Mida on selles töös head - millest tasub eeskuju võtta?
- Mis on selles töös halvasti - mida teeksid teisiti?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.