iCampus

virtual learning environment
Group discussion > II seminaritöö (tähtaeg 03.10.16)

II seminaritöö (tähtaeg 03.10.16)

Martin Sillaots
2078 days ago

Loe varem kaitstud seminaritööd teemal: Source Filmmaker'i õppematerjal

http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=442&name=Source%20Filmmakeri%20%C3%B5ppematerjal_Mirko%20Valkenpert.pdf

Analüüsi:
- Mis on uuritav probleem või teostatav idee?
- Milline on töö struktuur?
- Mis on töö eesmärk?
- Millised on töö uurimisküsimused?
- Millised kvaliteedinõuded on täidetud?
- Mis meeldis (mida võtaksid eeskujuks)?
- Mis ei meeldinud (mida teeksid teisiti)?
- Muud mõtted?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.