iCampus

virtual learning environment
Group discussion > I artikli lugemine (tähtaeg 25.09)

I artikli lugemine (tähtaeg 25.09)

Martin Sillaots
2269 days ago

Loe läbi artikkel E-Learning as Innovation: Loogma (2012) Exploring innovativeness of the VET teachers’ community in Estonia ja analüüsi seda uurimismeetodite seisukohast. Rakenda ökonoomse lugemise tehnikaid ning leia vastus järgmistele küsimustele:
- Milline on artikli struktuur?
- Mis on uuringu valdkond, juhtmõte ja teema?
- Olulisemad allikad?

Leia vastuseid ka tulevikus käsitlemist leidvatele teemadele:
- Uuringu probleem, eesmärk ja uurimisküsimused?
- Uurimisstrateegia ja andmekogumise meetodid?
- Tulemused?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks artikli teemal.