iCampus

virtual learning environment
Uurimismeetodite kursus A402 L 14:00 - 17:15
Group discussion > 5. ÜLESANNE - UURINGU KAVA [T 31.10.15]

5. ÜLESANNE - UURINGU KAVA [T 31.10.15]

Martin Sillaots
2540 days ago

Koosta oma magistritöö lühike uuringukava. Pane kirja, mis on sinu uurimistöö:
1. valdkond [2 punkti]
2. uurimist vajav probleem või teostamist ootav idee [2p]
3. eesmärgid (2 - 3) [2p]
4. uurimisküsimused (2-3) [2p]
5. uuringu strateegia [2p]
6. andmekogumismeetodid [2p]
7. uurimuse oodatavad tulemused (hüpoteesid) [2p]

Andmete kogumise lihtsustamiseks kasuta uuringu kava kirjeldamiseks järgmist online ankeeti:

http://goo.gl/forms/seUuv2MXT1

Kava eest on võimalik kokku teenida 14 punkti (26% kursuse lõpphindest). Lisaks toimub järgmise tunni alguses arutelu uuringukavade teemal. Iga üliõpilane tutvustab oma kava väiksemas grupis. Grupp valib välja nende meelest parima kava. Valitud kava tutvustatakse kogu kursusele. Võitjad võivad teenida esitluse eest 4 lisapunkti.

Tähtaeg 31.10.15