iCampus

virtual learning environment
Group discussion > 4. Tund 08.06.15 - Mängu arendamine

4. Tund 08.06.15 - Mängu arendamine

Martin Sillaots
2794 days ago

Arendamine tähendab üldjuhul programmeerimist, kuid antud kursuse läbimiseks ei ole programmeerimisoskus vajalik. 4. Tunnis antakse põgus ülevaade keskkondadest, mis võimaldavad mänge luua ilma, et oleks vaja programmeerida:

Kodu
- Näide - https://youtu.be/fRdfBico590
- Kodulehekülg - http://www.kodugamelab.com/
- Eestikeelne juhend - http://progekodu.weebly.com/

Scratch
- Näide - https://youtu.be/0pxaFzRtx7k
- Kodulehekülg - https://scratch.mit.edu/ (eestikeelne juhend http://scratch.ttu.ee/Scratch/Juhend/Scr_juhend14_P.html)
- Eestikeelne juhend

eAdventure
- Näide - https://youtu.be/_xRLr23XEC4
- Kodulehekülg – http://e-adventure.e-ucm.es/
- Eestikeelne juhend - http://www.slideshare.net/martinsillaots/eadventure

Põhjalikumalt tutvume eAdventure arenduskeskkonnaga, mis võimaldab luua õppeotstarbelisi seiklusmänge. Huvilised võivad eAdventure alla laadida ja installeerida oma arvutisse. Tutvustuses kasutatud mänguelemendid (taustad, tegelased, objektid) asuvad aadressil - http://www.tlu.ee/~martins/eadventure/

Martin Sillaots
2791 days ago

Tunni lõpus jäi vastamata küsimus, kuidas eAdventures võtta kasutusele "raamatuid" (Book) objekte. eAdventure kirjelik juhend (http://e-adventure.e-ucm.es/tutorial/files_EN/eAdventure-v1.3RC-2-User_s-guide-en_EN.pdf) küll räägib, kuidas neid raamatuid luua, kuid ei selgita täpselt kuidas neid mängu sisestada. eAdventure help-deskist järele pärides selgus, et üks võimalus raamatuid mängus rakendada on käivitada neid läbi efektide. Efekte saab lisada erinevatele intreaktiivsetele elementidele nagu vestlused, tegevused objektide ja tegelastega (items/characters - action - effects). Kui tunnis vaatasime, kuidas effekt aktiveerib lipu, siis nüüd tuleb samast aknast lipukeste asemel valida Feedback -> Books.