iCampus

virtual learning environment
Group discussion > 2. Tund 17.03.15 - Idee, meeskond ja kavand

2. Tund 17.03.15 - Idee, meeskond ja kavand

Martin Sillaots
2819 days ago

Teise tunni plaan:
1. Mänguideede esitlemine ja hindamine. Ideede esitlemine toimub alfabeetilises järjekorras. Igal õliõpilasel on aega 2 minutit oma mängu põhiolemuse tutvustamiseks (Autori nimi, mängu nimi, mängu meelelahutuslik eesmärk, mängu õpetuslik eesmärk). Online keskkond ideede hindamiseks http://tinyurl.com/ideed2015

2. Meeskondade moodustamine. Online keskkond meeskondade moodustamiseks http://teamup.aalto.fi/?class_key=mang2015

3. Meeskonnas rollide jagamine

4. Mängu kontseptsiooni kavandamine - videoloeng http://my.brainshark.com/M-ngu-kontseptsioon-632430421

5. Mängu väljakutsed ja tegevused - videoloeng http://my.brainshark.com/M-ngu-v-ljakutsed-ja-tegevused-81814916