iCampus

virtual learning environment
Group discussion > Lugemisülesanne 1 - [Tähtaeg 03.11.14]

Lugemisülesanne 1 - [Tähtaeg 03.11.14]

Martin Sillaots
2957 days ago

Varem kaitstud seminaritöö lugemine ja analüüsimine

Arvutigraafika käsitlemine üldharidusastmes
http://www.cs.tlu.ee/teemaderegister/get_file.php?id=217&name=kerli_saar.pdf

Uuri:
- Mis on uuritav probleem, teostatav idee?
- Milline on töö struktuur?
- Mis on töö eesmärk?
- Muud mõtted?

Tee märkmeid ning valmistu järgmisel tunnil toimuvaks aruteluks.

Martin Sillaots
2915 days ago

Tund on toimunud.