iCampus

virtual learning environment
Uurimismeetodite õppematerjalid ja virtuaalne töökeskkond
Group discussion > Boonusülesanne 1 [T 16.11.13]

Boonusülesanne 1 [T 16.11.13]

Martin Sillaots
3258 days ago

Suur tark (vanemteadur) HTK'st palub abi küsimustiku testimisel. Vasta küsimustele ning anna tagasisidet (käesoleva diskussiooni kommentaarides), kas ja kuidas küsitlust paremaks muuta?

http://www.connect.ee/uuring/304411553/

Täidetud küsimustiku ja tagasiside eest teenib 4 lisapunkti.

Elo
3256 days ago

Tööpaigas õppimisel on mitmeid etappe, kus vajadus toe ja kogukonna järele on erinev, sellest tulenevalt ka kogukonda kaasatuse valmisolek. Küsitlusele vastates ei olnud päris kindel, millises etapis töötajat mõeldi - seda, kes alles alustas, juba mõnda aega töötanu või ekspert. Olen nõus Dociga, et küsitlus võiks olla teemade järgi grupeeritud, see oleks kindlasti lihtsustanud küsimustele vastamist, samuti Taimiga, et ühte küsimust toetavad küsimused oleksid võinud olla ka pööratud. 50. ja 51. küsimused algasid väikse i-ga.

Katrin Schultz
3255 days ago

Küsimusi oli palju. Esimeste küsimuste vastused läksid juba meelest, enne kui jõudsin lõpuni. Tööpaigas õppimine on hea idee, pakkuda võimalust õppida seal, kus töötad. Küsimustikus selgus, et sellisel õppevormil soovtakse kaasata on ala eksperte ning luua võrgustik, mis toetaks õppimist. Tegelikult õppime me iga päev oma tööpaigas.
Küsimustikus esines kirjavigu.

Viive Abel
3254 days ago

Väga vajalik teema ja sisukad küsimused! Pikkade küsimustike puhul on ainult oht, et vastaja väsib lõpus ära ja paneb vastused ilma küsimusse süüvimata. Kuna küsimused algavad ühtemoodi "I find it useful ...", siis ma paigutaksin selle väljendi kõige algusesse, nii ei teki asjata kordust. Nagu eespool mainiti, oleks hea küsimused sisu järgi grupeerida.
Küsimustiku Eestis kasutamiseks oleks hea tõlkida küsimused eesti keelde. Või oli sihtrühm võõrkeelne? Soovin edu uuringu läbiviijale!

Kadi
3248 days ago

Nõustun eelnevate kommentaaridega, et häiris küsimuste ühesugune algus. Küsimustiku mahukus ja ühjesugused algused muutsid keskendumise raskeks. Nõustun Viive Abeliga, et pikkade küsimustike puhul on oht, et vastaja väsib ja paneb vastused niisama.

Lina
3246 days ago

Liiga pikk küsimustik ja palju sarnaseid küsimusi. Oleks hea optimeerida seda. Samas palju küsimusi võib ümbersõnastada ja selgemaks teha - mul oli mõne küsimustega probleeme, lugesin neid kaks korda et aru saada.

Mirsik
3244 days ago

Liiga palju küsimusi. Kui võimalik ma teeks vähem. Sest tundub, et poole peal kaob ära soov vastamisega jätkata.
Võimalik, et see on minu probleem, aga osadest küsimustest oli väga raske aru saada.
Võibolla võiks sissejuhtatus natukene rohkem vastajat valgustada, mida oodatakse. Esimese osa küsimustest vastates, et olnud mul päris selge, mida tegelikult oodatakse.

Artur Eesrindlane
3244 days ago

Minu jaoks ülipikk küsimustik. Sellist tunnet süvendas kõikide küsimuste sarnasus, algused. Skaala sarnane, oleks üles ärkamiseks soovinud näiteks vahepeal jah ja ei küsimust, andmete analüüsis võib ju selle välja jätta. Suutsin tähelepanu kaotada neljal korral, tundub olevat isiklik rekord.

Timo Tarkmees
3244 days ago

Küsimustik on pisut liiga mahukas ning mitte väga "mugavas" inglise keeles. Taolise võrdlemisi mahukale küsimustikule piisaval hulgas vastuste saamiseks tuleks teha sellele vastamine vastaja jaoks võimalikult mugavaks.
Lisaks võiks kaaluda paarisarvulise vastusevariantide lahenduse sisse viimist. Selle abil on võimalik vastajat sisuliselt sundida kummalegi poole kalduma, vastasel juhul kipub vastaja väga sageli kasutama "kuldset keskteed".

Kirsi
3243 days ago

Üldpilt on natuke laialivalguv, küsitlus liiga pikk. Ehk peaks osad teemad kokku koondama ja laskma vastajal valida olulisema. Või siis lasta olulisuse järgi järjekorda panna. See aitaks kaasa sellele, et küsitlus liiga pikaks ei veni ja sarnaseid teemad ei kordu (muidugi kui see ei ole eesmärk omaette).
Mõned mõisted tuleks ehk rohkem lahti seletada, nt liikudes mõiste peale tuleb väike lisaaken seletusega. Samuti kasutajal puudub võimalus omapoolsete kommentaaride ja mõtete lisamiseks. Ja kui küsitlus nö live läheb, siis tuleb kindlasti sinna kaasata ka tutvustus.

Dr Dre
3243 days ago

Küsimusi oli palju, tähelepanu hajus ära ja tekkis tahtmine juba kiiremini lõpuni jõuda. Mis tähendab, et kuskilt küsimustiku keskelt ei pruugi enam väga keskenduda, lihtsalt pannakse linnuke kuhugi, mis tundub sobivat. Ja küsimused olid liiga pikad, kohati keerukad. Kui vastaja täpselt aru ei saa, mida küsimusega mõeldakse, siis kui usaldusväärsed on tulemused... Aga muidu küsimustiku teema on huvitav :).

Reimo
3243 days ago

Küsitluse üldise pikkuse osas on tunne, et saaks ehk ka lühemalt. Juba esimese küsimuse juures tekib arusaamatu tunne justkui ainult üks vastusevariant, või vähemasti kalduvus, on õige. Seega teatud väidetele ei saa minu hinnangul õpilane kahte moodi vastata. Loogika viitab, et vaid üks vastus on õige, kui juba teatud tee on valitud ja seega muutub küsimus ebaoluliseks. Lisaks on küsimuste sõnastus kohati segadusttekitav. Kaks sarnase sisu kuid erineva mõttega küsimust saavad sama hinnangu. Lisaks uuritakse hinnangut kasulikkusele, mitte reaalsele kasule või kasutusharjumusele. Kõik väited on üles ehitatud samale lausealgusele ja sestap muutuvad osati ka kummalisteks.

markoff
3243 days ago

Küsitluse peamine probleem minu jaoks on küsimuste liigne keerukus ja mõnikord ka liigne sarnasus, mis tekitas tunde, et küsimused ei lõppegi ära.
Mõned tähelepanekud:
* Sissejuhatuses võiks olla link, kust ma saaksin selle küsitluse/teema kohta rohkem infot.
* Milleks tahetakse teada vastaja ees- ja perekonnanimi?
* Küsimuste lausestus kohati kohmakas (näiteks miks "I find it useful" mitte lihtsalt "it is useful") ja seetõttu läheb küsimuse mõttest arusaamiseks rohkem aega kui peaks

Kaire Kollom
3243 days ago

Tõenäoliselt kordan juba eelnevalt öeldut, aga küsimuste maht ja sarnasus tekitas mingil momendil segadust - nagu oleks juba vastanud. Küsitluse täitmist lihtsustanuks küsimuste grupeerimine sisuteemade kaupa. Likerti skaala puhul ei meeldi mulle paarisarvuline skaala - tekitab tahtmise valida keskmine.
Küsimustiku teema vaieldavalt huvitav ning vääriks ka eestikeelset versiooni.

Dr. House
3243 days ago

Oleks eeldanud mõningate küsimuste jaoks laiemat vastuste-spektrit
Liiga palju eelhäälestatud küsimusi - liiga palju küsimusi üldse. Pooleks.
Ühinen eelnenud arvustajatega - sellises vormis liiga "laialivalguv".

Lauri
3243 days ago

Mõndade küsimuste sõnastus jäi segaseks.
Raske tabada konteksti (räägitakse segamini õppematerjalidest, juhenditest, ekspertide arvamusest, materjalide jagamisest).
Seega vähemalt minu poolt antud skoor ei pruugi olla see, mis ta tegelikult võiks olla, kui ma saaksin paremini aru küsimusest (sõnastus) ja küsimuse kontekstist.
Küsitluse alguses võiks olla lühike teematutvustus. Praegu tekitas iga uue küsimuse vastamine segadust, et mida siis tahetakse luua ning vähemalt minul tekkis tunne, et midagi inimlikku ja põnevat tahetakse asendada mingi süsteemiga.
Juba ka eelnevalt on kõlanud ka kommentaar, et miks küsitakse ees ja perekonnanime. Kui ei teaks, et tegemist on usaldatava allikaga, siis küll oma andmeid kuhugi ankeeti ei täidaks.