iCampus

virtual learning environment

All site blogs

1. kodutöö - mis liiki innovatsiooniga ma tegelen?

February 22, 2011 by Ingrid Maadvere   Comments (5)

Asudes 2007. aastal tööle Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloogina oli mul e-õppe valdkonnas ees tühjus ja võimalus rakendada erinevaid innovaatilisi tegevusi. Juhtkonna poolt olid mulle antud vabad käed.
Järgnevalt mõned näited:
TOOTEINNOVATSIOON
Algklassides on eraldi õppesuund matemaatika-muusika. Nende klasside õpilased käivad kord nädalas arvutiklassis, et integreerida arvutiõpetust matemaatikasse. Tegin ettepaneku, et selle tunni käigus võiks õpilastele õpetada ka... Read full post