ÜRITUSE AJAKAVA / AGENDA

March 30, 2017

eVent 2018 – the Digital Innovation Day (Astra building, I floor, Teadlaste Foorumi galerii)

12:45 Registreerimine / Registration

13:00 Ürituse avamine/ Opening – prof. Peeter Normak and prof. Tobias Ley

I MOODUL / I MODULE

13.10 – 14.20 Õpianalüütika tööriistakast haridusinnovatsiooni toetamiseks / Learning Analytics Toolbox for supporting educational innovation

 • Adolfo Ruiz Calleja: A Learning Analytics toolbox for enabling teachers and schools to do research
 • María Jesús Rodríguez Triana: Digital Mirror
 • María Jesús Rodríguez Triana: Graasp: Co-Creating learning spaces
 • Priit Tammets: Enhancing outdoor learning experience, Avastusrada / SmartZoos
 • Luis Pablo Prieto: Prolearning: Getting everyday evidence about student experience
 • María Jesús Rodríguez Triana: LePlanner & Observata
 • Merike Saar: EduLog – Log data from the physical classroom
 • Shashi Kant Shankar: A Multimodal Learning Analytics Approach to Support Teaching and Learning Practices

14.20 – 14.40 kohvipaus / coffee break

MOODUL II / MODUL II

14.40 – 15.25 Haridustehnoloogia keskuse T&A projektid / R&D projects of Centre for Educational Technology

 • Priit Tammets: Autosõit OÜ arendusosak
 • Pirje Jürgens: DigiPass II
 • Triinu Jesmin: LEAP – serious games to link higher education to industry practices
 • Kai Pata: The development of gamified DesignIT app for implementing design thinking in higher education
 • Kairit Tammets: DigiÕppeVaramu

MOODUL III / MODUL III

15.25 – 16.10 üliõpilastööd / students’ work

 • Ulla Moks: Mobiilse õuesõppe rakendamise võimalused põhikoolis Avastusraja näitel
 • Anne-Mai: E-ülesannete kasutamine õppeprotsessis – õpetajate hoiakud ja vajadused
 • Tiina Treibold: Õpimärkide rakendamine kujundaval hindamisel üldhariduskoolis
 • Annika Antsman: Ainekursuste tagasiside visualiseerimine õppeinfosüsteemis ÕIS
 • Liisa Prits, Ahmet Mert Oktay: Sõnasõber – alternative communication tool for children
 • Marta Khrshanovskaya: e-Tegu – mobile app for participatory budgeting